Arkitekt/Ingeniør/Advokat/Ejendomsmægler

Sådan kan vi hjælpe dig

f3ff3eee-8da8-44e3-8230-3e4ebef4eb38
09d01dc3-1a80-4712-8eb0-66a2ef607b34
6284099e-3b48-46b8-822c-bcfb3eff0ef8
a9164f29-3cb8-42fb-9776-1b846cace6a4
f0ca9792-fd11-47f6-8740-f04464d4287c

Arkitekt/Ingeniør/Advokat/Ejendomsmægler

Flemberg & Godiksen deltager i mange samarbejder med rådgivere hvis arbejde ligger tæt op ad Landinspektørernes.

Arkitekter og Ingeniører
Samarbejdet med arkitekter og ingeniører er en naturlig følge af at Landinspektører beskæftiger sig med tekniske arbejder, som arkitekter og ingeniører også er involveret i. Vi udarbejder ofte det grundlag, som arkitekt og ingeniør projekterer efter. Vi leverer eksempelvis servitutundersøgelser som sikrer at projektet ikke kommer i konflikt med tinglyste rettigheder og afklarer skelforhold inden projektstart. Vi foretager opmåling af situations- og nivellementsplaner og kan på disse planer anføre såvel servitutforhold som skelforhold, således at der i projektet kan tages de fornødne hensyn hertil. Når projektet er udført afsætter vi tilknyttede bygninger og anlægsarbejder.

3D-laserscanning og drone-optagelser
Ved renovering af eksisterende bygninger (eksempelvis ved udskiftning af klimaskærmen eller i forbindelse med historiske/fredede bygninger) kan vi foretage opmåling af bygningen i sin helhed - både udvendigt og indvendigt - eller af udvalgte bygningsdele.

Vi kan desuden levere en 3D-model baseret på opmåling med 3D-laserscanning og/eller fotografering. Til brug for produktion af 3D-modeller baseret på fotografering, råder vi over avancerede spejlreflekskameraer, såvel som et bredt udvalg af luftbårne droner der kan medbringe billed- og videooptagelsesudstyr til inspektion af store eller svært tilgængelige steder som tage, høje bygninger, m.v. I mange situationer opnås det bedste resultat ved at kombinere 3D-laserscanning fra jorden, med billed- og videooptagelser fra luften.

Med vores moderne totalstationer i topklasse, leverer vi præcision og georeferer vores modeller i det koordinatsystem kunden ønsker.

Ejendomsmæglere og Advokater
Samarbejdet med ejendomsmæglere og advokater er en naturlig følge af, at Landinspektører beskæftiger sig med matrikulært arbejde, opdeling i ejerlejligheder og tinglysning, eksempelvis af deklarationer. Vi kan foretage en skelundersøgelse i forbindelse med salg af en ejendom, således at handlen kan ske uden overraskelser med hensyn til hvor den gældende ejendomsgrænse er beliggende. I samme forbindelse rekvireres vi ofte af advokater, på vegne af klienten, til at foretage en skelforretning, når der foreligger uenighed om beliggenheden af ejendomsgrænsen. Desuden foretager vi ofte tinglysning af GML-filer i forbindelse med udarbejdelse af rids til skøder.

Hos Flemberg & Godiksen råder vi over stor erfaring med udførelse af Syn & Skøn på det landinspektørfaglige område hvilket blandt andet har ført til afholdelse af kurser på området. Vi har desuden afhjelmet i både Byret, Landsret og Højesteret og er altid klar til at modtage udmelding om Syn & Skøn såfremt Retten måtte træffe afgørelse herom. Endelig har Flemberg & Godiksen været repræsenteret som voldgiftsmand - bl.a. i opgaver hvor voldgiftsretten skulle træffe afgørelse om hvorvidt der var grundlag for erstatning til en række naboer i forbindelse med nabogener fra et større anlæg.

Det kan vi bla. udføre

  • Syn & Skøn
  • Skelforretning
  • Mediation
  • Deltagelse i voldgiftssager
  • Udarbejdelse af projekteringsgrundlag
  • Drone-billeder til ejendomsmægler
  • Ledningsregistrering
  • Ekspropriation
  • Udarbejdelse af tinglysning af deklarationer

Ring mig op