3D-laserscanning

781157b0-a8cc-4884-9c6d-605c15942fae

3D-laserscanning

3D-laserscanning er en teknologi der har eksisteret i mindst 15 år og som har udviklet sig meget i senere tid. Fordelen ved scanning er at man kan producere meget nøjagtige 3D-modeller af komplekse overflader (på bygninger, facader i alle former, kirketårne med ornamenter, m.v.) som ellers ville være svære eller umulige at opmåle med traditionelt landmålingsudstyr.

Punktskyer
Når et objekt bliver scannet dannes på kort tid en såkaldt punktsky som indeholder millioner af punkter. De enkelte punkter er i princippet magen til de punkter der kan skabes med traditionelt landmålingsudstyr - i punktskyen er blot mange flere af dem. Desuden indeholder laserscanneren en avanceret teknologi til registering af de målte størrelser (vinkler og afstande) i en enorm hastighed. Den tæthed der er i punktskyen gør at alle detaljer opfanges og inkluderes så det fremtræder som en 3D model af virkeligheden. Når punktskyen er optaget, kan man ved hjælp af databearbejdelse lave punkterne i skyen om til linier, der repræsenterer det indmålte objekt(vektorisering).

3D-laserscanning hos Flemberg & Godiksen
Hos Flemberg & Godiksen har vi stor erfaring med at rådgive vores kunder i anvendelsen af 3D-modeller, samt med registrering og bearbejdelse af punktskyer i forbindelse med en lang række forskellige formål. Ofte inkluderer vi positioner (fikspunkter) på objektet indmålt med nyeste teknologi udført med totalstationer i top kvalitet.

Som eksempel på anvendelsesområder for 3D-modeller kan nævnes modeller som dokumentationsgrundlag (fx. bevaringsværdige bygninger, eller konstruktioner der skal tages ned og opføres et andet sted, nøjagtig som det så ud før det blev taget ned), sammenligning af objekters forandring over tid (for eksempel deformationer i bro-konstruktioner, fundamenter eller tilsvarende).

3D-modeller kan også bruges på ethvert stadie i byggefasen til at kontrollere om de opførte bygningskonstruktioner opfylder tolerancekravene - eller til opmåling af en bygning forud for udskiftning af bygningsdele som døre, vinduer eller porte som typisk bestilles på specialmål hvor præcision har betydning (præcisionen i en 3D-model er 1-3 mm). Som regel kan laserscanning også bidrage til reduktion af stilladsomkostninger i tilfælde af højtsiddende bygningsdele. Listen af anvendelsesmuligheder er lang.

Har du brug for en kontrol af et byggeri under opførsel - eller har du på anden vis brug for rådgivning om 3D-laserscanning - så kan vi helt sikkert hjælpe dig.
Vi kan levere i dataformatet "REVIT".

Instrumenter til 3D-laserskanning
Hos Flemberg og Godiksen råder vi over to laserscannere.

Den ene scanner er intergreret i en nyudviklet totalstation (Trimble SX10). Scan herfra benyttes til mindre områder, idet disse typisk registreres i forbindelse med almindelig opmåling. Der er tale om scanning i høj præcision (omkring 2 mm). Punktskyer lavet på denne måde georefereres i marken, hvilket sparer beregningstid på kontoret. Desuden omfatter disse scan kun lige det relevante område.

Den anden scanner (Trimble TX8) er en high-end langdistance-scanner der registrerer 1 million punkter i sekundet i en nøjagtighed på omkring 2 mm.
Denne benyttes til de større scan som kan være hele byrum, fabriksområder med industrianlæg ude/inde etc. Punktskyerne sættes efterfølgende sammen på kontoret. Denne scanner giver formidformabel god refleksion på de flader man kan komme ud for, således at den ikke efterlader områder, som ikke er blevet registreret. Vi har set tilfælde hvor andre scannere måtte give op, og hvor denne har klaret det fint.

Droner i forbindelse med 3D-laserscanning
Hos Flemberg & Godiksen anvendes punktskyer fra laserscanninger til forbedring af nøjagtigheden i modeller opbygget af dronebilleder, billeder optaget med mobiltelefon samt billeder optaget med håndholdte kameraer. På denne måde øger vi anvendeligheden af dronebillederne eksempelvis i forbindelse med historiske bygninger, hvor billedinformationerne skal anvendes på en nøjagtig måde, så som ved restaurering af en ældre bygning.

Det kan vi bla. udføre

  • Levering af 3D-modeller baseret på laserscanning.
  • Levering af 3D-modeller baseret på billedoptagelser understøttet med laserscanning.
  • Afsløring af deformationer ved sætninger, påvirkninger efter storm, varmeudvikling m.v.

Ring mig op