Mediation og Konflikthåndtering

d31b10b1-1a9e-4413-8a21-0ed22eb2ef8b

Mediation og Konflikthåndtering

Ordet mediation er nok ikke så kendt. Det kommer af engelsk og betyder frit oversat midtvejssøgende - dvs. en måde at løse konflikter på hvis eksempelvis 2 naboer er kommet ud i en dybere konflikt om beliggenheden af skellet mellem deres ejendomme og måske ikke længere kan tale med hinanden om situationen. Et andet område, hvor man til tider kan komme på kant er emnet vedrørende private fællesveje. Der kan være uenigheder om hvorvidt man må færdes på et vejstykket eller en sti, om betaling for vedligeholdelsen, om vejens eller stiens stand m.v.

Sådanne konflikter, og for den sags skyld også andre typer af dybere konflikter, kan vi hjælpe med at få løst. Lars Flemberg er uddannet mediator og anvender den såkaldte "faciliterende metode", hvor mediator, ved at lytte og stille spørgsmål til parterne, fremmer en proces hvor det ikke er mediator, men parterne selv, der finder en løsning. Formålet hermed er at begge parter gerne skulle hvile i den endelige løsning og at der således skabes et resultat der holder i længden - netop fordi det er parterne selv der finder og vælger løsningen.

Hvis du står i en situation der er gået i "hårdknude", så kan vi arrangere et møde mellem parterne hvor man hjælpes til at komme frem til en løsning og lægge konflikten bag sig. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information om, hvordan en sådan situation gribes an. Såfremt du ønsker, at vi skal deltage i et forhandlingsforløb kan vi også hjælpe dig med dette. Grunden til at vi hjælper, også i sådanne situationer, skyldes at vidensområdet som mediator omhandler både konflikthåndtering og forhandling. I forhandlingen påtager vi os en neutral rolle, som en form for mægler, der hjælper parterne frem imod en forhandlingsløsning.


Kontakt
Lars Flemberg
lf@flemberg.dk
58 85 20 04

Det kan vi bla. udføre

  • Løse nabokonflikter
  • Forhandling ifm. ekspropriation
  • Gennemførelse af skelforretning
  • m.v.

Ring mig op