Boligforening

Få styr på administrationen med mobile apps

f2b8b8ac-d364-4cf1-875b-cbb62a584d2d

Boligforening

Til boligforeninger tilbyder vi, udover de traditionelle opgaver der kan udføres af en Landinspektør, levering af diverse detaljerede kort over boligforeningens bygninger, faste arealer, udenomsarealer, grønne områder med hække og bede m.v. Kort som disse kan eksempelvis bruges til effektiv administration.

Sammen med kort til boligforeninger tilbyder vi desuden udvikling af mobile apps med brugerdefineret funktionalitet - eksempelvis indberetning fra beboere, registrering af stedbestemte driftsmæssige opgaver på kort - eksempelvis områder hvor der skal ryddes sne, klippes hæk, asfalteres m.v.

Det kan vi bla. udføre

  • Opmåling af lejearealer i boliger
  • Vedligeholdelsesplaner
  • Ledningsplaner
  • Administration via mobile apps
  • Situationsmålinger
  • Tydelige ortofotos af foreningens område ved hjælp af drone-opmåling
  • Videoinspektion af utilgængelige steder som tage, tagrender m.v. (kan følges "Live" på en skærm)

Ring mig op