Afsætning af Ejendomsgrænser

4f6718b0-3129-427e-8ee1-7620c0e70d1c

Afsætning af Ejendomsgrænser

Hvis du er i tvivl om hvor skellet går mellem din og naboens grund kan vi hjælpe dig med af finde frem til placeringen af den gældende ejendomsgrænse og forestå den fornødne orientering, godkendelse og forhandling mellem dig og din nabo. Hvis oplysningerne om skellet er utilstrækkelige, kan vi supplere dem ved opmåling og sende de nye oplysinger til registrering hos Geodatastyrelsen, så de senere kan genfindes, hvis der skulle opstå et nyt behov. Således får du retssikkerhed omkring det afsatte skel.

Foreligger der strid om skellets beliggenhed, herunder manglende forligsmuligheder eller hvis der i øvrigt hersker tvivl om skellets rette beliggenhed så kan skellet alene fastlægges ved afholdelse af en såkaldt skelforretning.

Har du spørgsmål omkring dine skelgrænser, er du meget velkommen til at kontakte os og høre hvordan vi kan hjælp dig.

Det kan vi bla. udføre

  • Opmåling af skelforholdene
  • Naboforhandling
  • Notering i matriklen af supplerende mål til skel
  • Gennemførelse af skelforretning ved mangel på enighed om skellet

Ring mig op