Ledningsejer

Sådan kan vi hjælpe dig

a02abf93-317e-4226-9eaf-33ea2e1f8856
7d5e3f09-1dcd-4602-9c46-40f2ed9c234c

Ledningsejer

Hos Flemberg & Godiksen kan vi hjælpe dig med at erverve rettigheder til dine anlæg ved frivillig aftale, aftale på ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation. Hos Flemberg & Godiksen har vi gennem 15 år beskærfitiget os med statsekspropriationer og ekspropriationer til ledningsanlæg for forsyningsselskaber.

Vi tinglyser deklarationer om ledningsanlæg, boringer m.v., og følger med i lovgivningen og domspraksis angående ledningsret, herunder udviklingen i den retsstilling, der er knyttet til eksempelvis gæsteprincippet.

I anlægsfasen kan vi løbende hjælpe dig med afsætninger. Når anlægsarbejdet er afsluttet, kan vi desuden hjælpe dig med at dokumentere resultatet ved at foretage en as-built måling og aflevere data i DANDAS-format.

Det kan vi bla. udføre

 • Udførelse af matrikulære arbejder
 • Udarbejdelse og tinglysning af deklarationer
 • Levering af situations- og nivellementsplaner
 • Levering af ledningsdata i passende formater
 • Afmærkning af eksisterende ledningstracéer
 • Bistå i ekspropriationsprocessen
 • Bistå ved indgåelse af frivilligt forlig
 • Bistå ved indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår
 • As-built måling
 • Afsætning af hovedpunkter til entreprenører
 • Løbende afsætninger i anlægsfasen

Ring mig op