Syn & Skøn samt Voldgift

d58e8dfb-0bc8-4323-ae83-23c394f06dc6

Syn & Skøn samt Voldgift

Jeg har valgt at samle disse to ydelser under samme overskrift fordi ydelserne har det til fælles, at Landinspektøren som fagmand indgår i en sammenhæng hvor en retslig instans træffer en afgørelse. Mit arbejde med syn & skøn har givet mig indsigt i en bred vifte af sager, hvor jeg har haft lejlighed til at gå dybt ind i de problematikker, som sagen har drejet sig om. Desuden har de mange sager jeg har løst givet mange eksempler angående selve processen i Syn & Skøn. Jeg har derfor også afholdt kursus i syn og skøn for Landinspektører. Jeg har haft fornøjelsen af at sidde i en voldgiftsret, som voldgiftsmand og behandlet sager, hvori der skulle træffes afgørelse angående overskridelse af den naboretlige tålegrænse. Et arbejde som jeg har fundet uhyre interessant, bl.a. fordi arbejdet har forudsat en studie af domspraksis på området. Det er samlet set fagområder der har min store interesse, og som sammen med gennemførelser af ekspropriationsforretninger og skelforretninger giver mig et godt og bredt kendskab til en række juridiske områder.

I mange situationer kan der ved mediation (læs mere om mediation og konflikthåndtering her) virkelig spares penge og meget besvær for dig og for samfundet samtidig med, at du som person opnår at komme videre ved selv at medvirke til grundlæggende og vedvarende at få løst problemerne uden at skulle igennem en retssag. Derfor valgte jeg også at blive uddannet som mediator med den indsigt og de muligheder som følger af denne uddannelse, herunder muligheden for at kunne hjælpe parterne ud af en konflikt.


Kontakt
Lars Flemberg
lf@flemberg.dk
58 85 20 04

Det kan vi bla. udføre

  • Modtage udmelding som skønsmand
  • Deltage i voldgiftssager

Ring mig op