Lokalplanlægning

87085619-f8af-4d11-b8eb-ed1aa2519bfc
1c3bde66-cfda-4d58-bce5-9acc3f2a5f38
dfefb11a-755e-4ab5-a3f9-72b81cdaa2a5

Lokalplanlægning

En lokalplan er et dokument der beskriver reglerne for hvordan et geografisk område må anvendes, udnyttes og bebygges, herunder æstetiske forhold som farve og materialevalg. Lokalplanen spiller en stor rolle for tilblivelsen af et område og skal udarbejdes i overensstemmelse med de generelle regler der gælder i den kommune hvor området er placeret.

Hos Flemberg & Godiksen udfører vi lokalplaner. Vi har udarbejdet lokalplaner i samarbejde med kommuner for såvel byområder, som erhversområder og sommerhusområder.

Vi medvirker også i udviklingen af områder der allerede har en lokalplan. Her opstår typisk spørgsmålet om hvorvidt den ønskede udvikling kan ske indenfor bestemmelserne i den eksisterende plan og hvis ikke, hvordan man så griber situationen an. Når en udvikling er igang, kan det være en økonomisk og tidsmæssig udfordring hvis der ikke kan skabes det nødvendige plangrundlag i tide. I denne sammenhæng har vi stor erfaring med at bistå bygherre som rådgiver.

Desuden leverer vi til kommuner redegørelser for servitutter, der er tinglyst på de ejendomme der skal omfattes af en ny lokalplan (eller påvirkes af den nye lokalplan). Nogle falder bort og andre kan bevares.

Hos Flemberg & Godiksen har vi stor erfaring med tolkning af bestemmelserne i eksisterende lokalplaner. Ved hjælp af denne erfaring, kan vi hjælpe dig med at videre hvad der, efter lokalplanen, er muligt at realisere. Denne erfaring er opstået gennem mange års arbejde, herunder med sager indenfor syn- og skøn.

 

Det kan vi bla. udføre

  • Udarbejdelse af lokalplanstekst
  • Udarbejdelse af kortbilag til lokalplan

Ring mig op