Kommune

Sådan kan vi hjælpe dig

8f73a4af-d8c8-41c7-b416-917ed3f5f7eb
47cdb706-7b74-4cfd-ad1b-f87537a74305
480345e3-6de2-4abb-8773-4cf66cdb7c94
a128c78f-6f32-4ef3-ac35-524f00c481f0

Kommune

Hos Flemberg & Godiksen har vi stor erfaring med at yde professionel rådgivning til kommuner. Udover matrikulære sagsbehandlinger, leverer vi produkter inden for områder som kortlægning, byudvikling, lokalplanlægning og ekspropriationer. Særligt på ekspropriationsområdet har vi stor erfaring som fast leverandør gennem mange år til forsyningsselskaber, jernbaner m.v. Vi kan blandt andet være behjælpelige i forbindelse med lodsejerforhandlinger, ekspropriationsplaner, erstatningsberegninger, udarbejdelse af protokol, deltagelse i besigtigelses- og ekspropriationsforretninger m.v.

I forbindelse med lokalplanlægning udfører vi gerne hele lokalplaner men vi leverer naturligvis også delprodukter som eksempelvis ortofotos frembragt ved opmåling med droner. Vi kan desuden levere 3D modeller og visualiseringer hvor eksempelvis en bebyggelsesplan kan ses i 3D i det aktuelle terræn.

Skal kommunen anlægge nye veje (eller udføre andre anlægsprojekter) kan vi levere et projekteringsgrundlag der indeholder den præcision og grad af detaljer der kræves af projektet. Ved hjælp af drone-opmåling kortlægger vi store arealer på kort tid, understøtter projektet i de indledende faser med et minimalt forbrug af ressourcer og sikrer at de færdige ortofotos og 3D modeller baseres på højaktuelle data. Desuden kan vi dokumentere forløbet i anlægsarbejdet med gentagne overflyvninger i løbet af perioden og kombinere data med opmåling fra jorden i situationer hvor der stilles høje krav til præcisionen. Læs mere om droner her.

Besigtigelsesplan ifm. ekspropriation

Det kan vi bla. udføre

  • Tekniske og matrikulære opgaver
  • Udvikling af programmer såsom små nyttige apps som borgeren og/eller kommunen kan bruge
  • Kombination af GIS-registrering med mobiltelefon og dronemålinger. (Effektiv data-opsamling opfulgt af overblik og kontrast)
  • Bistå ved ekspropriationer baseret på mangeårige erfaringer
  • Lokalplanlægning

Ring mig op