Droneopmåling

4b523f21-c636-4cca-8a48-9231266cc0f0

Droneopmåling

Som en ud af få Landinspektørfirmaer i Danmark tilbyder Flemberg & Godiksen produkter baseret på opmåling med droner (ubemandede luftbårne fly).

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er en drone?

En drone er et ubemandet luftbårent fartøj der fjernstyres fra jorden og medbringer noget udstyr.

Hos Flemberg & Godiksen har vi fokus på landmåling, kortlægning og anden form for registrering og arbejder med 3 typer af kameraer i forbindelse med drone-måling:

 • Almindelige RGB kameraer af samme type som bruges af de fleste i hverdagen, blot med en række egenskaber som er væsentlige for at skabe gode resultater. Vi arbejder både med kompakte kameraer samt højtydende spejlreflekskameraer.
 • Termiske kameraer til registrering af varmeudstråling.
 • NIR (Nær Infrarøde) kameraer til benyttelse i landbruget.

Det kompakte RGB kamera er i drift i dag sammen med eksisterende drone-ydelser.

Sideløbende deltager vi i udvikling af brugen af termiske kameraer samt helikopter-droner der fotograferer ved hjælp af spejlreflekskamera. NIR kameraet anvendes i øjeblikket i et udviklingsprojekt til dannelse af data:

 • Til brug for ukrudtsbekæmpelse og bedst mulig optimering af høstudbyttet i landbruget
 • Til brug for maskinstyring af landbrugsredskaber

Hvad kan dronen levere?

Resultatet af en drone-flyvning, med efterfølgende beregning vha. software, er:

 • En serie af luftfotos
 • Et samlet ortofoto (mosaik)
 • En 3D model

Hvad kan jeg bruge ortofotos til?

Et ortofoto er efterhånden et kendt produkt for de fleste. Populært sagt er et ortofoto et fotografisk baseret produkt, som til forskel fra almindelige fotos er blevet bearbejdet på en sådan måde at det er målfast.

Et ortofoto kan derfor bruges som ethvert andet målfast kort, blandt andet som oversigtskort og situationskort der kan danne grundlag for projektering. Ortofoet kan eksempelvis bruges som kirkegårdskort, golfbanekort osv.

Ortofotoet fra dronen har følgende stærke sider:

 • Det er tydeligt og detaljeret (lav flyvehøjde kan være 50-100 meter, eller vilkårligt lav/tæt med helikopter)
 • Alle billeder er aktuelle (billeder tages typisk med det samme når en flyvning bestilles)

Hvad kan jeg bruge 3D modellen til?

3D modellen kan blandt andet bruges til:

 • At fremstille højdekurver og lave volumenberegning (grusgrave, oplagringspladser, materialer indvundet på sø-territorier m.v.)
 • Visualisering af terrænet - eventuelt udbygget med projekterede bygninger og anlæg. Visualiseringen kan eksempelvis illustrere hvordan en nyt boligområde eller en ny vejføring kommer til at se ud m.v.

Hvad med nøjagtigheden?

Nøjagtigheden vil typisk ligge på under 5 cm i planen og under 10 cm i højden ved flyvning fra 50-100 meter med en fastvinget drone. Der er forhold som kan give dårligere nøjagtighed - eksempelvis højt græs, dårlige lysforhold, blæst i kombination med dårlige lysforhold samt kameraets kvalitet.

Afgørende for et godt resultat er:

 • Kameraets kvalitet - herunder sensorens beskaffenhed (størrelse og pixelkvalitet), lysfølsomheden, objektivets kvalitet samt brændvidde.
 • Planlægning af flyvningen - herunder linieflyvning eller krydsflyvning, overlap mellem billederne samt paspunkter (placering og antal).
 • Behandlingen af data, hvor anvendelse af software sammen med kvalitetskontrol har stor betydning.

Hvor effektiv er dronen?

Dronens march-hastighed og det område den kan fotografere i et givent tidsinterval afhænger af flyvehøjde og vejrforhold. Dronen må flyve i op til 100m's højde ifølge dansk lovgivning og kan flyve i vindstyrker op til 13 m/s (kraftig vind).

Under gennemsnitlige forhold har dronen disse specifikationer:

Egenskab Værdi
March-hastighed 36-57 km/t
Flyvetid 45 min pr. batteriskift
Tilbagelagt Areal ca. 100 ha i timen

Hvorfor skal jeg vælge Flemberg & Godiksen som leverandør af drone-ydelser?

Skønt droner er populære inden for mange områder, er deres anvendelse i Landinspektørbranchen stadig i sin spæde start. Det er derfor vigtigt at have den fornødne viden om hvordan dronen skal bruges og ikke mindst hvordan data skal beregnes for at blive pålidelige og holde den lovede kvalitet.

Hos Flemberg & Godiksen er vi uddannede indenfor fotogrammetri (populært oversat: måling i billeder). Dette kendskab sætter os i stand til at vurdere og optimere dronens muligheder, og herved sikre at resultatet bliver brugbart, tilstrækkeligt og nøjagtigt.

Eksempler på Produkter

NDVI billede af mark
 
Ortofoto
 
Højdekurver
 

Det kan vi bla. udføre

 • Volumenberegning
 • Levering af punktsky
 • Levering af DSM og DTM model
 • Levering af højdekurvekort
 • Levering af ortofoto
 • Levering af NDVI kort baseret på overflyvning med NIR kamera
 • m.v.

Ring mig op