Landmand

Får du nok udbytte af høsten?

7daa1f28-7c81-46ea-9444-fb28a294bbaa
1f0052f7-442f-49d6-8353-7db54ec09d62
bf2c7f29-4c69-4016-a92e-4b213a328107
829a2841-478c-4eb1-8f33-398ad04751b6

Landmand

Hos Flemberg & Godiksen er vi dagligt i kontakt med landmænd. Vi har årelang erfaring med at levere ydelser til landmænd der eksempelvis ønsker at få afklaret ejendommens skelforhold eller få foretaget matrikulære forandringer på deres ejendomme, heriblandt:

 • Udstykning af en bygningsløs ejendom eller omlægning af jorder mellem to landbrugsejendomme med henblik på frasalg af overflødige landbrugsbygninger
 • Udstykning af landbrugsarealer beliggende i en landsby, inden for landsbyafgrænsningen, efter der er givet zonetilladelse.
 • Udarbejdelse af lokalplan til brug for udstykning af bynære landbrugsarealer.
 

Droner i Landbruget

Gennem en længere periode har vi, hos Flemberg & Godiksen, specialiseret os i anvendelse af den seneste drone-teknologi, som har et stort potentiale for landbruget. Ved hjælp af overflyvninger med drone kan vi levere almindelige kort og klorofyl-følsomme ortofotos af marker der, kombineret med vores software, giver mulighed for at forbedre høstudbyttet.

Hos Flemberg & Godiksen samarbejder vi med planteavlskonsulenter og producenter af landbrugsmaskiner med henblik på at optimere indsatsen indenfor ukrudtsbekæmpelse og forbedre høstudbyttet.

Der er som bekendt mange parametere der har en indflydelse på resultatet - en af dem er klorofylindhold. Her benyttes dronen til overflyvning fordi den er:

 • Hurtig til at danne overblik over marken og
 • Billigere at sende i luften end at anvende klorofyl-sensor til registrering fra en maskine på jorden
 • Dækker marken mange gange uden at ødelægge afgrøderne

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig med en forbedret indsats overfor ukrudtsbekæmpelse og opnåelse af et bedre høstudbytte.

Hvad kan klorofyl-følsomme ortofotos bruges til?

 • Danne et stærkt udgangspunkt for dit samarbejde med planteavlskonsulenten
 • Lave en målrettet og effektiv gødningsindsats der fordeler dine begrænsede mængder af gødningsstoffer således at høstudbyttet kan optimeres inden for de gældende miljøkrav. Samme princip kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse.
 • Kombinere resultatet af klorofyl-følsomme ortofotos med andre datakilder som jordbundsprøver, udbyttedata fra mejetærsker m.v.

Hvad kan almindelige ortofotos bruges til?

Kortlægge drænsystemet på marken. Under de rette fugt- og temperaturforhold vil drænledningerne kunne ses fra luften og dermed give mulighed for at levere målfaste kort over deres placering.

 • Almindelige ortofotos uden klorofyl-følsomhed giver mulighed for at skabe et visuelt overblik over placering af ukrudtsplanter.
 

Automatisk dosering

Råder du over en sprøjte der er i stand til at lave stedbestemt dosering vha. GPS kan vi producere datafiler til automatisk styring af sprøjten på baggrund af resultatet af drone-flyvningen. Denne fil kan desuden kombineres med andre datakilder, fx. udtagelse af jordbundsprøver, input fra planteavlskonsulenten m.v.

 
 

Det kan vi bla. udføre

 • Rådgivning om reglerne i landbrugsloven
 • Rådgivning om hvordan du bedst realiserer ønsker om ejendomsdispositioner – arealoverførsler, frasalg af bygninger m.v.
 • Afklaring af skelforhold og løsning af nabokonflikter
 • Ophævelse af landbrugspligt
 • Rådgivning om vejret og færdselsret
 • Tilbyde et drone-baseret værktøj der, i samarbejde med landbrugskonsulenten, forbedrer høstudbyttet

Ring mig op