Ejer og Nabo

Sådan kan vi hjælpe dig

eeedcfea-613c-483c-8e45-0bc8dbb2f232

Ejer og Nabo

Ejer
Som ejer af en ejendom har du brug for en Landinspektør, eksempelvis hvis du er i tvivl om skelforholdene på din ejendom. Måske vil du vide hvor skellet går fordi du skal bygge, fælde træer, sætte hegn op m.v. Måske du har fundet nogle jernrør i jorden og har brug for at vide om de repræsenterer det rette og gældende skel.

Hvis du fælder træer eller sætter hegn op er det vigtigt at du, inden da, sikrer dig at træerne er dine træer og at hegnet ikke placeres på naboens grund. Er der tale om et fælles hegn der placeres i skellet er det desuden vigtigt at du er enig med din nabo om hegnets placering, udseende, materialevalg og hvordan betalingen skal fordeles.

I forhold der vedrører dine ejendomsgrænser bør du altid henvende dig til en Landinspektør, som vil rådgive dig om hvad der skal gøres for at få fastlagt det rette og gældende skel. Navnlig skal man passe på når der er tale om skel, der er over 20 år gamle da der i disse tilfælde kan være vundet hævd til en grænse, som ikke ligger der hvor skellet oprindelig blev placeret. Man skal desuden være opmærksom på at man ikke kan være 100% sikker på at en skelpæl står korrekt da disse kan være beskadiget ved påkørsel eller lignende.

Hvis du har en ejendom der ligger i landzonen og du vil ændre på anvendelsen af arealet, bygge på en tom grund eller udvide et eksisterende byggeri, så kan vi hjælpe dig med at søge om landzonetilladelse.

Nabo
Som ejer af en ejendom kan du være nabo til en anden ejendom, en befærdet vej eller jernbane, industri, et større byggekompleks, en vindmølle eller måske en byggeplads hvorfra det støjer, lugter etc. For at være nabo til en vindmølle eller et industrianlæg behøver du ikke at være tilgrænsende men skal blot være påvirket af anlægget synsmæssigt, støjmæssigt etc. Hvis du er nabo og er forstyrret i en sådan grad, at den såkaldte tålegrænse er overskredet, og du samtidigt har lidt et påviseligt tab i ejendomsværdien som følge af nabogenerne, er du berettiget til erstatning. I en sådan situation kan vi rådgive dig om hvad du kan gøre for at gøre krav på din erstatning.

Det kan vi bla. udføre

  • Afsætning af skel
  • Rådgivning om regler i forhold til skel
  • Afholdelse af skelforretning
  • Rådgivning om byggemuligheder
  • Rådgivning om rettigheder i forbindelse med veje og færdsel
  • Opdeling af bygninger i ejerlejligheder
  • Rådgivning om nabo-retlige forhold
  • Ansøgning om landzonetilladelse

Ring mig op