Ekspropriation

3ac21840-4374-4c11-a424-4d4fb5437f12

Ekspropriation

Ekspropriation er et tvangsmæssigt indgreb i den private ejendomsret. I Danmark er ejendomsretten beskyttet af Grundlovens §73, hvorefter et sådan indgreb kun kan ske mod fuld erstatning overfor den der har ejendomsretten og bliver eksproprieret.

Ekspropriation kan kun ske på baggrund af lovgivningen og ekspropriationsforløbet skal gennemføres efter helt fastlagte regler hvor den der eksproprierer har en vejledningsforpligtelse ligesom tidsfrister i forløbet skal overholdes, der er ankemuligheder etc.

Gennem mere end 15 år har Flemberg & Godiksen bistået ved statslige og kommunale ekspropriationer lige fra indledende lodsejerforhandlinger til den afsluttende matrikulære berigtigelse. På dette grundlag kan vi tilbyde tilrettelæggelse og deltagelse i møder med lodsejere, deltagelse ved besigtigelser samt deltagelse i selve ekspropriationsforretningen.

I en dagligdag som landinspektører, høster vi stor erfaring ved at være i kontakt med ejere og brugere af ejendomme på stedet frem for udelukkende at sidde på kontoret. Denne erfaring har stor værdi når man skal forstå og bidrage positivt i en forhandling. 

Som følge af denne erfaring har vi desuden opnået stor erfaring med at hjælpe den der bliver eksproprieret. Eksempelvis kan vi hjælpe med at forstå det materiale man får tilsendt og bistå ved forhandlingerne med den der eksproprierer.

Når rettighedserhvervelsen er gennemført kan vi foretage tinglysning af servitutrettigheder og matrikulær berigtigelse af de ejendomsretlige forhold.

Det kan vi bla. udføre

  • Deltagelse i lodsejerforhandlinger
  • Opmålings- og afsætningsarbejde ifm. ekspropriation
  • Udarbejdelse af besigtigelses- og ekspropriationsplaner
  • Deltagelse i besigtigelseforretning
  • Deltagelse i ekspropriationsforretning
  • Matrikulær berigtigelse af ekspropriation

Ring mig op